مرور برچسب

vibration meters

ISO 8041-1:2017

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: ISO 8041-1:2017 عنوان: Human response to vibration — Measuring instrumentation — Part 1: General purpose vibration meters (بیشتر…)