مرور برچسب

rail-track data

ISO 8608:2016

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: ISO 8608:2016 عنوان: Mechanical vibration -- Road surface profiles -- Reporting of measured data (بیشتر…)