مرور برچسب

Plastics

ISO 4892-2:2013

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: ISO 4892-2:2013 عنوان: Plastics -- Methods of exposure to laboratory light sources -- Part 2: Xenon-arc lamps (بیشتر…)

BS EN 13845:2005

پایگاه جامع علوم اطلاعات شناسه : BS EN 13845:2005 عنوان : Resilient floor coverings. Polyvinyl chloride floor coverings with particle based enhanced slip resistance. Specification (بیشتر…)

SAEJ200-2015

پایگاه جامع علوم اطلاعات شناسه : SAEJ200-2015 عنوان : Classification System for Rubber Materials (بیشتر…)

BS EN 13897:2004

پایگاه جامع علوم اطلاعات شناسه : BS EN 13897:2004 عنوان :  Flexible sheets for waterproofing. Bitumen, plastic and rubber sheets for roof waterproofing. Determination of watertightness after stretching at low temperatures (بیشتر…)

BS EN 13245-3:2010

پایگاه جامع علوم اطلاعات شناسه : BS EN 13245-3:2010 عنوان : Plastics. Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVCU) profiles for building applications. Designation of PVC-UE profiles (بیشتر…)