مرور برچسب

کاغذ شارژی

باطری های آینده که ممکن است از جنس کاغذ باشند.

کتابخانه الکترونیکی دیتاساینس: باطری های آینده که ممکن است از جنس کاغذ باشند. ساخت باطری هایی که دارای خصوصیاتی چون کوچک بودن، شارژپذیر بودن، ارزان بودن و سازگار با محیط باشند، سالهای زیادی است که جزء اهداف مهندسان می باشد.…