مرور برچسب

پلیس

پیش بینی جرم و جنایت توسط پلیس دبی

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس: پلیس دبی  اکنون برای حفظ امنیت شهروندان علاوه بر ناوگان ابرخودرو، از نرم افزاری برای پیش بینی جرم استفاده می کند. ایده سیستمی که بتواند زمان و مکان وقوع جرم را پیش بینی کند، خیلی دور از ذهن به نظر می رسد. اما…