مرور برچسب

پزشکی

IEC 80601-2-30 ED. 1.1 B:2013

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: IEC 80601-2-30 ED. 1.1 B:2013 عنوان: Medical electrical equipment - Part 2-30: Particular requirements for the basic safety and essential performance of automated non-invasive sphygmomanometers…

معرفی سایت images.md

کتابخانه الکترونیکی دیتاساینس : معرفی سایت images.md سایت آموزشی بسیار مفید در زمینه رشته های پزشکی  و پیراپزشکی . (بیشتر…)