مرور برچسب

پروژه

خاطره باهنر از پروژه ای که زمان رضاشاه ملغی شد و تا ۱۵ سال پیش ردیف بودجه داشت!

محمد رضا باهنر با حضور در دانشگاه صنعتی شریف در مراسم افتتاحیه همایش و نمایشگاه تخصصی «فناوری‌های نوین سنجشی از دور، نقشه‌برداری و تصویربرداری هوایی» سخنرانی کرد و حقایق تلخی از هدر…