مرور برچسب

پایگاه جامع علوم اطلاعات

خبر مهم پایگاه جامع علوم اطلاعات

پایگاه جامع علوم اطلاعات: برای امنیت پایگاه جامع علوم اطلاعات، IP افرادی که تلاش می کنند، دسترسی های غیر مجاز داشته باشند، به طور خودکار بلاک می شود که خوشبختانه این دسترسی های غیرمجاز از خارج از کشور می باشد. به همین دلیل اگر  IP دوستان…