مرور برچسب

هیدروکربن

تجزیه و تبدیل هیدروکربن های سنگین نفتی به ترکیبات سبک تر در پژوهشگاه مواد و انرژی

ایرنا نوشت: دکتر فریده قوی پنجه مجری طرح تجزیه و تبدیل هیدروکربن های سنگین نفتی به ترکیبات سبک تر توسط میکروارگانیسم ها در این خصوص اظهار داشت: استفاده از این طرح در صنعت نفت باعث بهبود کیفیت…