مرور برچسب

هیات امنا

افزایش اختیارات هیات امنای دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها / توانمندی درآمدزایی در پزشکی و فنی –…

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر منصور کبگانیان در حاشیه سی و نهمین جلسه ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور در جمع خبرنگاران سامان دهی اختیارات و مسئولیت‌های هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها را از موضوعات اصلی جلسه سی ونهم ستاد راهبری نقشه…