مرور برچسب

نیروی انتظامی

همکاری با نیروی انتظامی جهت افزایش امنیت تردد دانشجویان امیرکبیر

دکتر احمدرضا رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره همکاری دانشگاه با نیروی انتظامی برای افزایش امنیت تردد دانشجویان در مسیر خوابگاه گفت: مسئولان خوابگاهی دانشگاه امیرکبیر ماه گذشته جلسه ای با حضوررئیس دانشگاه برگزار کردند و در این…