مرور برچسب

نیرو

موفقیت یک محقق ژاپنی در انتقال نیرو به صورت دیجیتال/ امکان فیزیوتراپی از راه دور

به گزارش خبرگزاری مهر، کوهی اوهنیشی محقق ژاپنی و مخترع انتقال انرژی دیجیتالی اظهار داشت: دستگاه فرستنده و گیرنده نیرو ارتباط دو سویه حجم فشار اعمال شده و مقاومت صورت گرفته در زمان واقعی رخ دهد. برای مثال اگر این شرایط در…