مرور برچسب

نانو فناوری

سند اندازه شناسی نانو فناوری تدوین می‌شود

به گزارش خبرنگار مهر کمیته استانداردسازی فناوری نانو در راستای پیاده‌ سازی نظام ملی اندازه‌ شناسی در حوزه فناوری نانو، مجموعه فعالیت‌ها و همکاری‌هایی را با مرکز ملی اندازه شناسی داشته است. در این راستا به منظور گسترش…