مرور برچسب

نانو سیالات

تولید دستگاه تست نانو سیالات برای مبدل‌های حرارتی

به گزارش خبرگزاری مهر دکتر مرتضی خیاط- رئیس دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا واحد علوم تحقیقات با بیان اینکه نانو سیالات توانایی افزایش نرخ انتقال حرارت در کاربردهای مختلف نظیر سرمایش صنعتی، راکتورهای شیمیایی، صنعت حمل ونقل، سیستم‌های…