مرور برچسب

نانوحسگر

ساخت نانوحسگری برای تشخیص‌ کپک‌ در مواد غذایی

به گزارش خبرگزاری مهر، حفظ کیفیت و سلامتی مواد غذایی به خصوص در زمینه صنایع غذایی از اهمیت ویژه بهداشتی و اقتصادی برخوردار است. کوشش برای یافتن روش‌های کنترل کیفیت مواد غذایی به طور چشمگیری در سراسر جهان ادامه دارد. در میان این…