مرور برچسب

میکروبیوم

میلیون ها ژن جدید در میکروبیوم انسان

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس مطالعه جدیدی درباره میکروبیوم ها نشان می دهد که انسان دارای میلیون ها ژن ناشناخته از میکروبیوم ها در روده، پوست و دهان است، و به همین علت بینش جدیدی درباره نقش این میکروب ها در سلامت و بیماری های انسان…