مرور برچسب

میرزا کوچک‌خان

عشق به زادگاه و میرزا کوچک‌خان انگیزه نگارش اثر/ مرادخانی شایسته سالار باشد

حمید ابراهیمی درباره نمایشنامه "سیاریحون" که سه‌شنبه 23 مهرماه در بیست و دومین جشنواره سراسری تئاتر سوره ماه به اجرا درمی آید به خبرنگار مهر گفت: من به خاطر عرق و علاقه ای که به زادگاهم داشتم این متن را درباره یکی از یاران میرزا کوچک…