مرور برچسب

مولکول‌

وقتی مولکول‌ها با یک اشاره کنترل می‌شوند

وقتی مولکول‌ها با یک اشاره کنترل می‌شوند به گزارش ایرنا، این ابزار خلاقانه، بخشی از یک نرم‌افزار است که در سیستم های گرافیک مولکولی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ابزار امکان کنترل تمام صفحات نمایشی سه بعدی مولکولی را با استفاده از…