مرور برچسب

موجودات زنده

شاخص‌ترین موجوداتی که تا چند سال دیگر از روی زمین ناپدید می‏شوند

دلمان برای گوزن شمالی تنگ می‌شود وزن یک گوزن شمالی به بیش از 800 کیلوگرم می‌رسد و شاخش نیز تا سه متر رشد می‌کند، ولی حتی با چنین ابعادی، در این روزها یافتن حتی یک مورد از این حیوان را در آمریکای شمالی کار ساده‌ای نیست. از…