مرور برچسب

مهندسی پیشرفت

اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت

کتابخانه الگترونیکی دیتا ساینس: اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت  آخرین مهلت ارسال مقالات: ۳۰ آبان ۱۳۹۵ برگزاری کنفرانس:  ۲۵ آذر ۱۳۹۵ - دانشگاه علم و صنعت ایران مزایا ی شرکت در کنفرانس: به اطلاع شرکت کنندگان کنفرانس می رساند مزایا ی…