مرور برچسب

مهندسی

چهارمین کنگره بین المللی عمران،معماری وتوسعه شهری

کتابخانه الگترونیکی دیتا ساینس: چهارمین کنگره بین المللی عمران،معماری وتوسعه شهری • مهلت ارسال مقالات (چکیده و اصل): ١ آبان ماه ١٣٩۵ • اعلام نتایج داوری مقالات: ٢٠ آبان ماه ١٣٩۵ • مهلت ثبت نام در کنفرانس: ١٠ آذر ماه ١٣٩۵ • برگزاری ٧ الی ٩…