مرور برچسب

مفصل

تعویض مفصل ساییده شده

تعویض مفصل مختص چه بیمارانی است این جراحی محدود به سن خاصی نیست و هرگاه بیمار با خوردگی شدید مفصلی مراجعه کند، به طوری که دیگر قادر به انجام حرکات روزمره خود نباشد، نامزد تعویض مفصل می‌شود. خوردگی مفصل فقط به دلیل کهولت…