مرور برچسب

مردن به وقت شهریور

روزهای پایانی “مردن به وقت شهریور”

به گزارش خبرنگار مهر، تاکنون حدود 80 درصد از صحنه های این فیلم جلوی دوربین رفته و به تازگی مارتين شمعون پور نیز به جمع بازيگران فيلم اضافه شده است. فيلمبرداری "مردن به وقت شهريور" قرار است تا يک هفته ديگر تمام شود و پس از آن مراحل فنی آن…