مرور برچسب

مدیریت فناوری

تاسیس رشته مدیریت فناوری در سلامت/ دانشجویان دکتری بورسیه شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین نشست هم اندیشی مدیران دانشگاه علوم پزشکی ایران در دانشکده مدیریت و پرستاری دانشگاه و با حضور ریاست دانشگاه، اعضای هیات رئیسه، مدیران ستادی، مدیران مراکز آموزشی درمانی و دانشکده های دانشگاه برگزار…