مرور برچسب

مدیریت فرآیند کسب و کار

مدیریت فرآیند کسب و کار(BPR)

پایگاه جامع علوم اطلاعات Code=Ebook-12114-M عنوان:   Mathias Weske, Business Process Management (Concepts, Languages, Architectures) کتاب مدیریت فرآیند کسب و کار (BPR)، این کتاب تمامی مفاهیم و اصطلاحات مدیریت فرآیند کسب و کار را تشریح می…