مرور برچسب

مدیریت علم و فناوری

جامعه مدیریت علم و فناوری ایران

پایگاه جامع علوم اطلاعات: جزوه آموزشی: جامعه مدیریت علم و فناوری ایران،از آغاز تا کنون نویسنده: سید حبیب الله طباطبائیان، رئیس انجمن مدیریت تکنولوژی ایران لینک دانلود: جامعه مدیریت علم و فناوری ایران

جامعه مدیریت علم و فناوری ایران

پایگاه جامع علوم اطلاعات:  بحث جامعه مدیریت علم و فناوری ایران، از آغاز تا اکنون، توسط سید حبیب الله طباطبائیان،رئیس انجمن مدیریت تکنولوژی ایران را از لینک زیر دریافت نمایید. لینک دانلود: جامعه مدیریت علم و فناوری ایران