مرور برچسب

مدیریت دانش

هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین­ المللی مدیریت دانش

پایگاه جامع علوم اطلاعات: هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین­ المللی مدیریت دانش "هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین­ المللی مدیریت دانش" در راستای فرهنگ سازی و ترویج مباحث و ابعاد مختلف مدیریت دانش نزد مدیران، پژوهشگران و کارشناسان…

هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش

پایگاه جامع علوم اطلاعات: هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش اهداف برگزاري کنفرانس آشكار نمودن ضرورت و نقش سرنوشت ساز مديريت دانش سازماني در آينده سازمانها در زمينه مديريت دانش تشويق انديشمندان و صاحبنظران…

فناوری های مدیریت دانش

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس جزوه درسی، فناوری های مدیریت دانش، دکتر تقوی فرد، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، را می توانید از لینک زیر دانلود نمایید. لینک: دانلودجزوه درسی فناوری های مدیریت دانش

مدل های مدیریت دانش

جزوه درسی، فصل سوم،  مدل های مدیریت دانش، دکتر تقوی فرد، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، را می توانید از لینک زیر دانلود نمایید. لینک: دانلود

مدیریت دانش

فصل دوم، مدیریت دانش، دکتر تقوی فرد، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، را می توانید از لینک زیر دانلود نمایید. لینک: دانلود

تعاریف و مفاهیم مدیریت دانش

فصل اول، تعاریف و مفاهیم مدیریت دانش، دکتر تقوی فرد،  عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، را می توانید از لینک زیر دانلود نمایید. لینک:  دانلود