مرور برچسب

مدل‌سازی معادلات ساختاری

کتاب “مدلسازی معادلات ساختاری با نرم افزارPLS” منتشر شد

کتاب "مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزارPLS" منتشر شد این کتاب نوشته دکتر علی داوری، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و آرش رضازاده است که در 240 صفحه و در قالب 4 فصل تدوین شده است. مروری بر مبانی مدل‌سازی معادلات ساختاری،…