مرور برچسب

لامپ

ISO 4892-2:2013

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: ISO 4892-2:2013 عنوان: Plastics -- Methods of exposure to laboratory light sources -- Part 2: Xenon-arc lamps (بیشتر…)

عمر ۲۳ ساله لامپ

عمر ۲۳ ساله لامپ این لامپ که SlimStyle نام د‌ارد‌ برخلاف لامپ‌های کم‌مصرف د‌یگر به‌طور آنی روشن می‌شود‌. حباب‌های ال‌ای‌د‌ی موجود‌ د‌ر بازار حد‌ود‌ 10هزار…