مرور برچسب

فیزیک

کشف راز ۲۰ ساله فیزیک

کشف راز ۲۰ ساله فیزیک براساس گزارش پاپ‌ساینس، کوارک‌های بالا سنگین‌ترین ذرات بنیادین اتمی و از اصلی‌ترین ترکیبات تمامی ماده‌های موجود در جهان،‌ از سس مایونز گرفته تا…