مرور برچسب

فولاد زنگ نزن

Shell Growth, Surface Quality and Mould Taper Design For High-Speed Casting of Stainless Steel…

 Code=R-3 عنوان :  طراحی مخروطی قالب، رشد پوسته و کیفیت سطحی برای ریخته گری شمشهای فولاد زنگ نزن یک آزمایش صنعتی بر روی یک ماشین ریخته گری بیلت فولادهای زنگ نزن در یک کارخانه کانادایی انجام شد. این آزمایشات عبارتند از : مشخص کردن پروفایل…