مرور برچسب

فورد

ربات پوشیدنی برای تکنسین‌ ها

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس: شرکت خودروسازی فورد قصد دارد تکنسین های فنی خود را که در طول سال فعالیت قدرتی زیادی دارند، به اسکلت خارجی تجهیز کند. شرکت های زیادی از طرح های اسکلت خارجی خود برای شغل های مختلف پرده‌ برداری…