مرور برچسب

فرهاد رهبر

ادامه گمانه زنی ها برای جانشین فرهاد رهبر/ رحیمیان: رئیس دانشگاه تهران نشدم

دکتر محمد رحیمیان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اساتید لایق تر و تواناتری  از بنده در دانشگاه وجود دارند که صلاحیت بیشتری برای ریاست دانشگاه تهران دارند و درمقابل آنها من چنین مسئولیتی را نمی پذیریم. عضو هیات علمی و استاد…