مرور برچسب

زبان انگلیسی

آزمون زبان انگليسي وزارت بهداشت فردا برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، 970 نفر در این دوره از آزمون زبان انگليسي عمومي وزارت بهداشت ثبت نام کردند. اين آزمون داراي 100 پرسش در سطح آزمون استاندارد تافل شامل 30 پرسش درك مطلب شنيداري، 40 پرسش واژگان، ساختار و دستور زبان و 30 پرسش درك…