مرور برچسب

زبانشناسی رایانشی

فراخوان مقاله سومین همایش زبانشناسی رایانشی

پایگاه جامع علوم اطلاعات:  همایش زبانشناسی رایانشی سومین همایش زبان‌شناسی رایانشی در روزهای 28 و 29 آبان ماه 1393 در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌گردد. مقالاتی که در این همایش ارائه خواهد شد حاصل دستاوردهای علمی پژوهشگرانی است که در…