مرور برچسب

زائران حج

پرداخت بدهي ميان دوره برای جلوگیری از قطع ارتباط زائران

به گزارش خبرنگار مهر، به دليل هزينه‌هاي رومينگ، مبلغ ميان‌دوره مكالمات زائران حج افزايش پيدا مي‌كند كه برخي از اپراتورها به دليل افزايش اين مبلغ به بيش از 80 درصد وديعه، نسبت به قطع سيم‌كارت‌ها به دليل بدهي اقدام مي‌كنند. براین اساس…