مرور برچسب

روغن خوراکی

تولید بنزین و روغن خوراکی با استفاده از یک باکتری

تولید بنزین و روغن خوراکی با استفاده از یک باکتری دانشمندان اظهار داشتند که ترکیبات شیمیایی سوخت نسبتا ساده است چرا که سوخت موتورهای بنزینی عمدتا از هیدروکربون‌ها با عامل‌های ترکیبی و افزودنی ساخته می‌شود. نگرانی‌های درحال…