مرور برچسب

روز واقعه

اثری چون «روز واقعه» در ادبیات ایران خلق نشده است

حسین فتاحی، نویسنده در گفتگو با خبرنگار مهر، «روز واقعه» را بهترین اثری دانست که تاکنون درباره عاشورا نوشته شده و گفت: این نمایشنامه از بهرام بیضایی، بهترین اثری است که به عاشورا پرداخته و نه در حوزه بزرگسال و نه در زمینه ادبیات کودک…