مرور برچسب

روزنامه نگاری

“مطالعات روزنامه نگاری” در کتابفروشی ها

"مطالعات روزنامه‌نگاری" در کتاب‌فروشی‌ها دکتر پرویز علوی، مترجم کتاب مطالعات روزنامه‌نگاری در پیش‌گفتار کتاب نوشته‌است:"همان‌طور که جهان سیاست و امور عمومی طی دو دهه‌ گذشته به‌تدریج تغییراتی اساسی کرده‌اند،روزنامه‌نگاری نیز متحول…