مرور برچسب

روزنامه‌نگاری

روزنامه‌نگاری مشارکتی منتشر شد

روزنامه‌نگاری مشارکتی منتشر شد نویسندگان در بخشی از این کتاب آورده‌اند: حرفه‌ معتبر و مورد احترام روزنامه‌نگاری خود را در مقطع نادری از تاریخ می‌یابد و این برای اولین‌بار است که برتری و سرکردگی‌اش به‌عنوان یک دروازه‌بان خبری نه‌تنها…