مرور برچسب

روبروی آینه

اکبریانی رمان جدیدش را تمام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، «روبروی آینه» نام رمان جدید محمدهاشم اکبریانی محقق و نویسنده است که شخصیت اصلی آن یک فرد از جمع گریزان است. نویسنده، نگارش این رمان را از حدود سال 86 آغاز کرد و طبق سخنان وی، نوشتن این رمان بین 6 تا 8 سال به طول…