مرور برچسب

روبات

روباتی برای دانش آموزان و کودکان بیمار

کتابخانه الکترونیکی دیتاساینس :  روباتی برای دانش آموزان و کودکان بیمار محققان نروژی راه جدیدی را برای دانش آموزان و بچه هایی پیدا کردند که به علت مریضی و بیماری نمی توانند برای مدتی در کلاس ها و جمع دوستان خود حاضر شوند. این روبات بر روی…