مرور برچسب

رنگ‌های ترافیکی

تولید رنگ‌های ترافیکی مقاوم به گرما و رطوبت از سوی محققان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر سجاد دیبایی- مجری طرح با اشاره به عرضه دستاوردهای خود در جشنواره فناوری نانو گفت: در این جشنواره از میان 100 شرکت دانش بنیان ارزیابی شده رتبه سوم را کسب کردیم در حالی که هیچ شرکتی حائز رتبه‌های اول و دوم…