مرور برچسب

رفتار

تخیل فعال

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس نگرانی، افسردگی، خلقیات خاص رفتاری، وسواس یا عصبانیت هایی که توجیه آن را نمی دانیم همه و همه احساساتی هستند که ما را آزار می دهند. ما می توانیم بفهمیم آشوبی در روان ما برپاست اما قادر نیستیم آن را با…

مدیریت رفتار سازمانی

پایگاه جامع علوم اطلاعات: کتاب مدیریت رفتار سازمانی دکتر زهرا برومند، دانشگاه پیام نور را می توانید از لینک زیر دریافت نمایید. لینک دانلود: مدیریت رفتار سازمانی

رفتار سازمانی رابینز

پایگاه جامع علوم اطلاعات: خلاصه مطالب کتاب رفتار سازمانی استیفن پی.رابینز را می توانید از لینک زیر دریافت نمایید. مترجمین: دکتر علی پارسائیان و دکتر سید محمد اعرابی، گردآوری: دکتر حسین ولی عیدی لینک دانلود: رفتار رابینز

رفتار دکتر رضائیان

پایگاه جامع علوم اطلاعات: جزوه آموزشی مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان  را می توانید از لینک زیر دریافت نمایید. لینک دانلود: رفتار دکتر رضائیان

تحلیل رفتار سازمانی

پایگاه  جامع علوم اطلاعات: کتاب تحلیل رفتار سازمانی ، رویکرد انتقادی، تالیف دکتر سید علی اکبر احمدی(دانشیار دانشگاه پیام نور)، دکتر مینو سلسله، را می توانید از لینک زیر دریافت نمایید. لینک دانلود: تحلیل رفتار سازمانی

رقص تغییر

پایگاه جامع علوم اطلاعات: خلاصه کتاب رقص تغییر را می توانید از لینک دانلود نمایید. لینک دانلود: رقص تغییر

خلاصه کتاب رفتار سازمانی

پایگاه جامع علوم اطلاعات: خلاصه کتاب رفتار سازمانی مورهد / گریفن ، ترجمه دکتر سید مهدی الوانی و دکتر غلامرضا معمار زاده را می توانید از لینک زیر دریافت نمایید. این خلاصه توسط میثم احمدی، دانشجوی دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران…