مرور برچسب

رایانه

جدول پر فروش ترین رایانه های شخصی دنیا/ سیر نزولی فروش در 3 ماهه سوم 2013

به گزارش خبرگزاری مهر، حتی فصل بازگشت به مدرسه نیز نتوانست فروش اندک رایانه های شخصی را بهبود بخشد و مشتریان هنوز هم تبلتها و دیگر دستگاه های کوچکتر را به رایانه های شخصی ترجیح می دهند. فروش جهانی رایانه های شخصی به طور…