مرور برچسب

راه شیری

سه کهکشان و یک دنباله‌دار

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس در آسمان نیم‌کره جنوبی زمین می‌توان دو قمر کهکشانی راه‌ شیری یعنی ابرهای ماژلانی بزرگ و کوچک را با چشم دید. دنباله‌دار مک‌ نات که زمستان سال ۲۰۰۷ به نزدیکی خورشید رسید، چشم‌انداز بی‌نظیری را کنار این قمرها…