مرور برچسب

ذخیره اطلاعات

نخستین CD های تاریخ چگونه بودند/ کشف نخستین سیستم ذخیره اطلاعات در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، گوی های سفالی پنج هزار و 500 ساله که از دل خاک های ایران بیرون کشیده شده، نخستین ابزار آلات ثبت اطلاعات در بین النهرین بوده است. این گوی های سفالی که اغلب "پاکت نامه" خوانده می شدند و 200 سال پیش…