مرور برچسب

دیزنی: سازمانی داستان پرداز

دیزنی: سازمانی داستا ن پرداز

پایگاه جامع علوم اطلاعات : دیزنی: سازمانی داستان پرداز         استودیوی والت دیزنی سازمانی است که بر پایه داستان پردازی بنا شده است. این روند تجارتی موفق در تولید داستان، در کنار کالایی ساختن آن قرار می­ گیرد، که محصولات آن به ژاپن و اروپا…