مرور برچسب

دوره های آموزشی رایگان

دوره های آنلاین رایگان سایت EdX

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس Edx حاوی دورهای آنلاین و آموزشهای رایگان از بهترین دانشگاهها و موسسات می باشد که می توانید با ثبت نام رایگان از فیلمهای آموزشی دانشگاه هایی  از جمله استنفورد، برکلی، هاروارد و ... استفاده کنید. اهداف…