مرور برچسب

دندانها

تیتانیوم در صنعت و پزشکی

پایگاه جامع علوم اطلاعات : تیتانیوم در صنعت و پزشکی           فلز تیتانیوم در محیط های فرسایشی بسیار مقاوم است.  تیتانیوم خالص یا آلیاژ های آن با ناخالصی کم در کارخانه های سولفورزدایی مشتقات نفتی، در تجهیزات مربوط به چاه های نفت و در…